بیمه نامه ها
ثبت ایمیل در خبرنامه
اطلاعات بیمه ای
کلمات جستجو شده
آمار
بیمه درمان تکمیلی

بيمه تكميلي

Supplementary Insurance

نوعي تأمين مكمل و تبعي بيمه‌نامه اصلي است و بيشتر در بيمه‌هاي عمر متداول است به طور مثال بيمه‌گذار يا بيمه شده خود را در مثابل خطر فوت بيمه مي‌كند و علاوه بر آن در مقابل ريسك ازكارافتادگي دايم به هر علت (حادثه يا بيماري) يا پرداخت دو يا چند برابر سرمايه فوت براثر حادثه نيز خود را بيمه مي‌كند. در اينجا بيمه‌نامه اصلي همان بيمه‌نامه عمر است و ريسك‌هاي اضافي يا تبعي آن شامل ازكارافتادگي دايم و فوت براثر حادثه با دو يا چند برابر سرمايه اصلي است كه بيمه تكميلي گفته مي‌شود. بيمه تكميلي هم در بيمه‌هاي عمر انفرادي و هم در بيمه‌هاي عمر جمعي متداول است.


بیمه درمان تکمیلی شرکت خدمات کمک رسان ایران SOS
معرفی به دوستان
نام شما :    
ایمیل دوستتان :    
کد امنیتی :